Laman Utama > Aktiviti Bulanan Maktab

Majlis Anugerah Homeroom & Ko-Kurikulum
Tarikh : 05 Okt 2018

Tempat : MRSM Alor Gajah


Checkpoint IGCSE
Tarikh : 08-11 Okt 2018

Tempat : AG Hall, MRSM Alor Gajah


Sambutan Bulan Bahasa Peringkat MRSM Alor Gajah
Tarikh : 19 Okt 2018

Tempat : MRSM Alor Gajah


Peperiksaan Akhir Semester MRSM Alor Gajah 2018
Tarikh :29 Okt - 15 Nov 2018

Tempat : MRSM Alor Gajah