MRSM Alor Gajah

Jalan Ayer Pa'Abas,

78000 Alor Gajah, Melaka

Tel : 06-5520001/10

Faks : 06-5520140