Laman Utama > Hal Ehwal Pelajar


Hal Ehwal Pelajar

 Unit Hal Ehwal Pelajar berperanan mengawal perjalanan aktiviti pelajar di MRSM Alor Gajah. Unit ini juga dipertanggungjawabkan untuk mempertingkatkan kebajikan pelajar, aktiviti kurikulum dan penerapan nilai-nilai murni. Beberapa unit yang lain ditubuhkan untuk memastikan setiap aktiviti pelajar dimaktab sentiasa di dalam keadaan terkawal dan teratur.

Antara jawatankuasa yang diwujudkan dibawah Unit Hal Ehwal Pelajar :

 • Jawatankuasa Pengurusan Maktab
 • Badan Muafakat Cawangan Kuala Kangsar
 • Jawatankuasa Pemberian Bantuan Kewangan Peringkat Maktab
 • Jawatankuasa Keselamatan, Kesihatan dan Pemakanan
 • Jawatankuasa Pelupusan & Senggaraan Maktab
 • Jawatankuasa Disiplin Maktab
 • Jawatankuasa Disiplin dan Rayuan Maktab
 • Jawatankuasa Penguatkuasaan Peraturan Maktab
 • Lembaga Disiplin Maktab (LDP)
 • Badan Wakil Pelajar (BWP)
 • Jawatankuasa 'Homeroom' Pelajar
 • Jawatankuasa Kaunseling Dan Kerjaya Pelajar
 • Jawatankuasa Khidmat Masyarakat
 • Pembangunan Insan dan Insaniah
 • Jawatankuasa 5S
 • Unit Pengurusan Asrama