Laman Utama > Pembangunan Pelajar

 


Pembangunan Pelajar

 Unit Pembangunan Pelajar berperanan mengawal perjalanan aktiviti pelajar di MRSM Alor Gajah. Unit ini juga dipertanggungjawabkan untuk mempertingkatkan kebajikan pelajar, aktiviti kurikulum dan penerapan nilai-nilai murni. Beberapa unit yang lain ditubuhkan untuk memastikan setiap aktiviti pelajar dimaktab sentiasa di dalam keadaan terkawal dan teratur.

Antara jawatankuasa yang diwujudkan dibawah Unit Hal Ehwal Pelajar :

 • Jawatankuasa Pengurusan Maktab
 • Badan Muafakat Cawangan Alor Gajah
 • Jawatankuasa Pemberian Bantuan Kewangan Peringkat Maktab
 • Jawatankuasa Keselamatan, Kesihatan dan Pemakanan
 • Jawatankuasa Pelupusan & Senggaraan Maktab
 • Jawatankuasa Disiplin Maktab
 • Jawatankuasa Disiplin dan Rayuan Maktab
 • Jawatankuasa Penguatkuasaan Peraturan Maktab
 • Lembaga Disiplin Maktab (LDP)
 • Badan Wakil Pelajar (BWP)
 • Jawatankuasa 'Homeroom' Pelajar
 • Jawatankuasa Kaunseling Dan Kerjaya Pelajar
 • Jawatankuasa Khidmat Masyarakat
 • Pembangunan Insan dan Insaniah
 • Jawatankuasa 5S
 • Unit Pengurusan Asrama